Desde
Dijous
15
Juny
15
00
hasta
Dimarts
4
Juliol
2017
0
45
I Concurs de Fotografia en les Xarxes Socials - Alberic en Festes 2017
15/06/2017

L'Ajuntament d'Alberic ha organitzat el primer concurs de fotografies en les Xarxes Socials per a fotografies realitzades durant el periode que duren la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de 2017. A continuació, adjuntem les bases del concurs:

 

I CONCURS DE FOTOGRAFIA EN LES XARXES SOCIALS – ALBERIC EN FESTES 2017

Estem en un moment en què la tecnologia de la informació i les xarxes socials estan presents en les nostres vides, de forma que moltes persones de totes les edats, usen de forma habitual les xarxes socials per publicar fotografies dels moments que viuen, d’allí on han estat disfrutant del seu descans i diversió, o inclús del dia a dia. Este fet, ajuda a, entre altres coses, a tenir records dels moments viscuts en forma d’imatges. I és a més una nova forma de relacionar-se entre les persones, i de donar a conèixer eixes vivències o per exemple, les tradicions d’una població en determinades dates. En l’Ajuntament d’Alberic som conscients de la importància d’este fet. I a través de les Regidories de Modernització i Informàtica i de Festes, organitzem un concurs fotogràfic en línia, dirigit a les persones aficionades a la fotografia i que utlitzen les xarxes socials de Facebook i/o Instagram. Este concurs es planteja amb la finalitat de plasmar en imatges el desenvolupament de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere que es celebra en Alberic, per les persones que la viuen i disfruten. També és una forma de fer que les nostres festes majors tinguen una major visibilitat en les xarxes socials, i és una ferramenta de participació i de col·laboració entre la ciutadania i l’Ajuntament. A més a més, és una forma també de comprovar com viuen les festes les nostres veïnes i veïns. Per este motiu, en la Junta de Govern del dijous 15 de juny de 2017, s’han aprovat les següents bases:

BASES

PRIMERA. Persones participants

Podran participar en este concurs totes aquelles persones físiques, usuàries de la xarxa social Facebook i/o de la xarxa social Instagram, i que facen fotografies durant la celebració de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2017 en Alberic. El concurs és d’àmbit nacional, i la inscripció és de caràcter gratuït. Pel fet de participar en este concurs, està acceptant les presents bases.

SEGONA. Realització del concurs

El període per a la realització de les fotografies és des del dijous 15 de juny i fins al diumenge 2 de juliol. El termini per a penjar les fotografies serà des del dijous 15 de juny i fins al dimarts 4 de juliol a les 24 hores. No s’acceptaran fotografies penjades fora d’este període.

TERCERA. Realització i característiques de les fotografies

a. La participació en el concurs és gratuïta i no requerix cap tipus d’inscripció. b. La persona participant ha te tenir un compte personal en Facebook i/o en Instagram. c. La persona participant per la Xarxa social Facebook haurà de seguir la Pàgina oficial de l’Ajuntament d’Alberic. d. La persona participant per la Xarxa social Instagram haurà de seguir la Pàgina oficial de l’Ajuntament d’Alberic (@ajuntamentalberic). e. No podran participar en el Concurs les persones que formen part del Jurant ni aquelles que participen de forma directa en l’organització d’este concurs. f. La fotografia s’haurà d’haver realitzat en el terme municipal d’Alberic i durant el calendari establert. En cas que algun d’estos dos requisits no es complisca, es podrà eliminar del concurs. g. Les fotografies han de ser originals de la persona participant, o tenir el permís de l’autor per poder participar. h. Les fotografies se’ls podrà aplicar algun retoc i/o filtre. i. Cada persona participant podrà participar en un màxim de cinc fotografies entre les dos xarxes socials. Si la imatge es publica en les dos xarxes socials, comptarà com una única fotografia. Si alguna de els persones participants penja més de cinc fotografies, el jurat escollirà a l’atzar cinc d’elles. j. Pel fet de participar, la persona participant cedeix els drets d’ús d’estes imatges a l’Ajuntament d’Alberic.

QUARTA. Participació per la Xarxa Social Facebook

a. La persona participant per la Xarxa social Facebook haurà de seguir la Pàgina oficial de l’Ajuntament d’Alberic. b. La fotografia que es vulga presentar al concurs mitjançant Facebook, haurà d’etiquetar-se amb el hashtag #Albericenfestes2017. Esta etiqueta haurà d’estar abans de la finalització del termini de presentació de fotos per al concurs.

CINQUENA. Participació per la Xarxa Social Instagram.

a. La persona participant per la Xarxa social Instagram haurà de seguir la Pàgina oficial de l’Ajuntament d’Alberic (@ajuntamentalberic). b. La fotografia que es vulga presentar al concurs mitjançant Instagram, haurà d’etiquetar en la imatge a l’Ajuntament d’Alberic (@ajuntamentalberic), i afegir el hashtag #Albericenfestes2017. Estes etiquetes hauran d’estar abans de la finalització del termini de presentació de fotos per al concurs.

SISENA. Causes d’exclusió del concurs

a. Les fotos que es pengen durant este període i no tinguen les etiquetes anteriors, no entraran en el concurs. b. Aquelles fotografies que siguen ofensives, discriminatòries i/o que puguen vulnerar els drets personals, no entraran en el concurs. c. Aquelles fotografies que hagen sigut un plagi d’altra persona, o que es puga demostra l’autoria per part d’altra persona diferent a la persona participant, no entraran en concurs. d. Aquelles fotografies que es puga demostrar que no estan fetes dins del terme municipal d’Alberic, no entraran en el concurs. e. Aquelles fotografies que el Jurat i/o l’organització crega que no són adequades per a este concurs, o no complisquen els requisits mínims de qualitat.

SETENA. Jurat

L’Alcaldia nomenarà un jurat, format per ell mateix o regidor o regidora amb qui delegue. També formarà part el Regidor de Modernització i Informàtica i la Regidora de Festes (o regidors amb qui deleguen). A més, es nomenarà a persones professionals i/o aficionades a la fotografia. El jurat basarà la decisió de les finalistes atenent a criteris artístics, creatius, originals, socials i lúdics. Este jurat seleccionarà un màxim de 20 fotografies que passaran a ser les fotografies finalistes del Primer Concurs de Fotografia en les Xarxes Socials – Alberic en Festes 2017. Una persona finalista no podrà tenir més de dos imatges finalistes. D’estes finalistes, el Jurat les ordenarà de major a menor puntuació. Les tres primeres imatges amb major puntuació seran el Primer, el Segon i el Tercer Premi. A més a més, en l’acta ordenaran les imatges per si algun dels premis haguera de ser anul·lat, passar a la següent finalista no premiada amb la major puntuació. Una mateixa persona finalista no podrà tenir més d’un premi. En este cas, passarà a la següent fotografia amb major puntuació sense premi. Una vegada finalitzar el fallo del jurat, este serà inapel·lable. I es farà un decret d’Alcaldia amb el nom del premiats, a proposta del fallo del jurat. A més, es publicaran en la pàgina Web de l’Ajuntament d’Alberic (www.Alberic.es) i en les Xarxes Socials les fotografies i el nom dels premiats. Les fotografies finalistes, podran ser usades per l’Ajuntament d’Alberic per a la promoció de les seues activitats, sempre fent constar el nom de l’autor o autora.

HUITENA. Premis

S’estableixen dos premis:

- Primer premi a la fotografia amb major puntuació. Diploma i una Tablet Samsung Galaxy Tab A de 10,1'' Wi-Fi 16 GB

- Segon premi a la segona fotografia amb major puntuació. Diploma i una càmera de fotografia Sony DSCW810.

- Tercer premi a la tercera fotografia amb major puntuació. Diploma i uns altaveus MYO MY1050B.

Una mateixa persona participant no podrà tenir més d’un premi. Els premis seran adquirits en els comerços del poble. Estos premis no podran ser canviats pel seu valor en metàl·lic. Es realitzarà un acte on es farà entrega dels premis, així com d’un diploma acreditatiu a aquelles persones que han sigut escollides com a finalistes. La data de l’acte es farà públic per mitjà de la pàgina web i de les xarxes socials. Si alguna persona no pot acudir a este acte, tindrà un termini de un mes per passar per l’Ajuntament a recollir el premi. Els premiats hauran d’aportar una còpia del seu DNI, NIE o passaport, i signaran un document en el moment de rebre el seu premi. L’Ajuntament es farà càrrec de les possibles obligacions tributaries amb hisenda per la concessió dels premis, segons la legislació vigent. Tant els premis com les possibles obligacions tributaries aniran a l’aplicació pressupostaria ‘338.48007 – Altres premis’.

NOVENA. Facultats de l’organització

L'organització es reserva el dret de denunciar i de demanar l'eliminació de la fotografia presentada al concurs si vulnera drets personals o resulta ofensiva o discriminatòria. Es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o qualsevol persona participant, si es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs, o considera que les fotografies presentades no corresponen a les dates establides. Es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs qualsevol participant que no complisca els requisits establits en estes bases ni els termes de participació o contravinga les normes o la finalitat del concurs. No es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic o pel mal funcionament d'Instragram, Facebook o Internet. A més, l'organització s’eximix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa que, a pesar de les mesures de seguretat adoptades, pogueren deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per una persona usuària en qualsevol classe de comunicació duta a terme a través del portal. Igualment, l'organització s’eximix de tota responsabilitat pels danys i perjuís de qualsevol naturalesa causats per l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats pogueren utilitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que poguera produir-se. La participació en este concurs suposa l'acceptació total de les bases, així com de la decisió del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació legal. Les persones participants accepten, per mitjà de la participació d’este concurs, que els continguts i comentaris siguen publicats en els mitjans de comunicació de què disposa este Ajuntament i que estos puguen ser compartits amb la resta d'usuaris d'Instagram i d’altres xarxes socials.

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca