Desde
Dimarts
1
Agost
9
00
hasta
Dijous
7
Setembre
2017
14
30
Alberic elegirà la seua primera Fallera Major local per sorteig el 8 de setembre
El procés de presentació de candidatures per a Fallera Major d'Alberic serà entre l'1 d'agost i el 7 de setembre
31/07/2017

Alberic elegirà la seua primera Fallera Major local per sorteig el 8 de setembre

El divendres 8 de setembre d'enguany Alberic comptarà amb la seua primera fallera major de la història. Ho farà després d'un sorteig al que es podran presentar les candidates a partir de l'1 d'agost, després de la votació unànime realitzada per les sis comissions de la localitat i l'acord amb l'ajuntament alberiqueny. A la reunió en la qual finalment es va prendre la històrica decisió van assistir l'alcalde, Toño Carratalá; el regidor de Falles, Josep Puig; el president executiu de la Junta Local Fallera, Agustí Pla; i la secretària, Encar Martínez. Per unanimitat de les falles es va decidir que es comptaria amb una màxima representant de les festes falleres per primera vegada al març de 2018 i es va establir un termini de presentació de les candidates, que exactament s'emmarcarà entre el proper dimarts 1 d'agost i el dijous 7 de setembre. El divendres 8 de setembre es realitzarà el sorteig públic de la fallera major i seguidament se li confirmarà a la guanyadora. La setmana següent, que a Alberic se celebra el Mig Any Faller, tindrà lloc la proclamació pública durant el multitudinari sopar de germanor que se celebra per a l'ocasió.

"Estem davant d'una decisió i un procés històric per a les falles i per a Alberic. Sentim les falles i les considerem un patrimoni a cuidar i per això hem de treballar tots els anys perquè seguisquen creixent i perquè seguisquen mostrant la idiosincràsia de la nostra localitat a través de la festa, la cultura i la tradició", explica el regidor de Falles, Josep Puig. Les elegibles hauran de ser majors d'edat, haver sigut falleres majors de la comissió gran de la seua respectiva falla i ja no estar dins del seu regnat. Haurà de ser, a més, fallera en vigor com a mínim en els últims dos anys i no representar la Regina de la Fira durant eixe exercici. Finalment, a partir de l'any que ve no es podrà repetir mandat com a fallera major d'Alberic. La candidata haurà de presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alberic la sol·licitud signada dins el període marcat per la JLF i haurà de tenir el vistiplau del president o presidenta de la comissió fallera, confirmant que la candidata compleix els requisits marcats per poder ser fallera major d'Alberic. Al costat de la sol·licitud haurà de presentar una fotografia seua amb el vestit valencià, sense que puga portar cap distintiu de la comissió fallera a la qual pertany. La de la fallera major d'Alberic serà la primera presentació fallera d'aquest exercici a Alberic i es farà un acte al Teatre Liceu (o lloc on es concrete), en la qual s'imposarà la banda que l'acreditarà com a Fallera Major d'Alberic i la joia especial de la Junta Local Fallera que només tindran les persones que han ostentat el càrrec. La banda serà imposada per l'alcaldia alberiquenya. En aquest acte es nomenarà també als membres de la Junta Local Fallera i s'imposarà el distintiu que acredita els nous ingressos. Han d'assistir les falleres majors, falleres majors infantils, presidents i presidents infantils de totes les comissions falleres que formen la JLF, així com les autoritats municipals.

En les últimes setmanes s'havia creat una comissió amb els presidents de cada falla, alguns membres de les comissions, el president de la JLF i l'edil de Falles per coordinar la modificació de les bases. Cadascuna de les sis falles va comptar amb un vot en la reunió i la decisió unànime va mostrar la sintonia de totes les comissions en una proposta que s'espera ajude a rellançar la festa.

 

SOL·LICITUD PER A EMPLENAR I PRESENTAR AL REGISTRE D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC: http://www.alberic.es/sites/default/files/u80/JuntaLocalFallera/formular...

 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS PER INCLOURE LA FIGURA DE LA FALLERA MAJOR D'ALBERIC, APROVATS PER LA JLF EL PASSAT 25 DE JULIOL DE 2017

FALLERA MAJOR D’ALBERIC

Requisits per a ser Fallera Major d’Alberic

Les candidates a ser Fallera Major d’Alberic (FMA), hauran de reunir els següents requisits:

 • Ser dona;
 • Ser major d’edat;
 • Haver sigut Fallera Major de la comissió gran de la seua Falla, i que este regnat ja haja finalitzat en el moment de presentar la seua candidatura a FMA.
 • Ser en eixe moment Fallera de la comissió fallera per la qual es presenta, i com a mínim haver sigut fallera els dos últims exercicis fallers;
 • No ser la Reina de la Fira durant eixe exercici;
 • No haver sigut Fallera Major d’Alberic en algun altre exercici anterior.

 

Presentació de Candidatures

La Junta Local Fallera es reunirà després de la celebració de les festes falleres cada any. En esta reunió, es marcarà un període en el qual les candidates a Fallera Major d’Alberic podran presentar-se. Este període serà com a mínim de quinze dies hàbils, i este últim dia hàbil serà sempre abans del dia 30 de juny. Es donarà difusió per aquells mitjans disponibles per part de la Junta Local Fallera i per part de l’Ajuntament d’Alberic.

Per a l’exercici del 2018, este calendari es podrà modificar per raons d’organització. Així i tot, quan el període estiga clar, s’haurà d’anunciar per aquells canals disponibles i donar-li difusió.

 

Procés de Presentació de Candidatures

 1. La Junta Local Fallera posarà a disposició una sol·licitud per a que les candidates les puguen emplenar, i estaran a disposició en l’Ajuntament d’Alberic, en la seua pàgina web, i en els casals de les Comissions Falleres que formen la Junta Local Fallera d’Alberic. SOL·LICITUD PER A EMPLENAR I PRESENTAR AL REGISTRE D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC: http://www.alberic.es/sites/default/files/u80/JuntaLocalFallera/formular...
 2. La candidata haurà de presentar en el registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alberic la sol·licitud firmada, en el període marcat per la JLF, i haurà de tenir el vistiplau del President o Presidenta de la seua comissió fallera de que la candidata compleix els requisits marcats per poder ser Fallera Major d’Alberic. Junt a la Sol·licitud, haurà de presentar una fotografia seua amb el trage regional, sense que puga dur cap distintiu de la comissió fallera a la que pertany.
 3. Si una volta finalitzat el termini marcat no s’ha presentat cap candidatura, la Junta Local Fallera s’haurà de reunir de forma extraordinària i urgent per tal de prendre les decisions que es creguen oportunes per a eixe exercici faller (modificar els requisits de forma extraordinària o el que es crega convenient) i obrir un nou termini per a presentar candidatures.

 

Elecció de la Fallera Major d’Alberic

La Junta Local Fallera i la Regidoria de Falles marcaran la data d’un acte públic, posterior a la finalització de presentació de candidatures, al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alberic. En este acte com a mínim hauran d’assistir:

 • Per part de l’Ajuntament d’Alberic, les persones que ostenten l’Alcaldia i la Regidoria de Falles
 • Per part de la Junta Local Fallera d’Alberic, les persones que ostenten la Presidència i la Secretaria de la Junta Local Fallera d’Alberic 
 • Per part de les Comissions Falleres, la persona que ostente la Presidència de la Falla en eixe moment, o les que ocupen la Vice-presidència.
 • Les candidates a Fallera Major d’Alberic.

Al ser un acte públic, podrà assistir qualsevol veí i veïna que vulguen.

Es llegiran el nom de les Candidates, i estes acceptaran en veu alta si continuen interessades en ser Candidates a Fallera Major d’Alberic. A continuació es posarà el seu nom en una urna. En el cas de que alguna de les candidates no vulga seguir optant a FMA, no s’inclourà el seu nom a la urna. Si alguna candidata no està en l’acte, s’entendrà que continua interessada, sempre que no haja presentat un escrit renunciant a ser-ho.

Els papers hauran de ser tots iguals i es doblaran de la mateixa forma per a que no es puga diferenciar entre les candidates. Una volta estiguen el nom de totes les candidates dins de la urna, es traurà un i l’Alcaldia llegirà en veu alta el nom de la Candidata. En eixe moment, l’Alcaldia es dirigirà a la Candidata escollida i li farà la següent pregunta: “Accepta vostè ser la Fallera Major d’Alberic per a l’exercici següent i es compromet a complir amb les obligacions del càrrec de Fallera Major d’Alberic?” Si la resposta es AFIRMATIVA, tindrem la Fallera Major d’Alberic per a l’exercici següent i quedarà nomenada com a Fallera Major d’Alberic.

En cas de que la resposta fora NEGATIVA, es traurà una altra candidata de la urna. En el cas de que no quede cap altra candidata, es conclourà l’acte i es convocarà a una reunió extraordinària i urgent de la Junta Local Fallera en un termini màxim de 8 dies per obrir un altre període de presentació de candidatures.

 

Proclamació de la Fallera Major d’Alberic

Durant el Mig Any Faller, es realitzarà un Sopar de Germanor amb totes les comissions falleres, i ací es farà l’Acte de la Proclamació de la Fallera Major d’Alberic per part de l’Alcaldia i la Presidència de la Junta Local Fallera d’Alberic. En este acte, es reconeixerà públicament a la figura de la FMA per part de totes les comissions falleres allí reunides.

 

Presentació de la Fallera Major d’Alberic

 1. La Fallera Major d’Alberic serà la primera presentació fallera d’eixe exercici en Alberic. Es farà un acte al Teatre Liceu (o lloc on es concrete), en la qual s’imposarà la Banda que acredita com a Fallera Major d’Alberic, i la joia especial de la Junta Local Fallera d’Alberic que sols tindran les persones que han ostentat el càrrec. La Banda serà imposada per l’Alcaldia d’Alberic.
 2. En este acte, es nomenarà també als membres de la Junta Local Fallera d’Alberic, i s’imposarà el distintiu que els acredita a les persones que s’incorporen per primera volta a este càrrec.
 3. En este acte, han d’assistir les Falleres Majors, Falleres Majors Infantils, Presidents i Presidents Infantils de totes les Comissions Falleres que formen la JLF. Així com altres autoritats i/o representants d’associacions culturals i/o festives, tant del poble d’Alberic com d’altres localitats. A més, per deferència, la JLF convidarà a les Falleres Majors i Infantils del exercici següent de cada comissió fallera, que compartiran el regnat amb la nova FMA, així com a altres Juntes Locals Falleres i comissions falleres de fora d’Alberic.

 

Obligacions de la Fallera Major d’Alberic

 1. La Fallera Major d’Alberic serà la representant de la Junta Local Fallera d’Alberic durant tot el seu regnat.
 2. La Fallera Major d’Alberic una volta se li haja imposat la Banda de FMA, haurà d’acudir amb ella sempre que vaja amb el traje regional.
 3. Quan la FMA vaja a un acte sense traje regional, haurà de dur la joia de FMA sempre i quan siga possible.
 4. La FMA es farà càrrec de les despeses pròpies de perruqueria, maquillatge, etc., així com dels seus trajes.
 5. La FMA serà recollida en el seu domicili (o on ella indique) per al dia de la seua presentació. Durant eixe moment, podrà realitzar algun refrigeri que anirà a càrrec seu. La resta de dies que vaja a ser recollida, podrà fer-ho a la seu de la JLF (Ajuntament d’Alberic) o al seu domicili.
 6. Els obsequis que es realitzen per part de la FMA a les presentacions on assisteixca, seran adquirits per la JLF.
 7. Entre les seues obligacions, estan:
 • Assistir a totes les presentacions falleres de les comissions que formen part de la Junta Local Fallera d’Alberic, tant infantils com majors.
 • Presidir i realitzar el discurs de la Crida Fallera, presidir la Cavalcada del Ninot, la Roda a les Falles, l’Ofrena i la Missa del dia de Sant Josep.
 • Acompanyarà a les Falleres Majors i les comissions falleres en aquells actes on estiga convidada.
 • Acompanyarà a les Falleres Majors i les comissions falleres en la Cremà del seu monument gran. Si la seua agenda ho permet, també assistirà a les cremades dels monuments infantils.
 • A les presentacions de la Regina de la Fira d’Alberic i a les de les representants d’altres associacions quan la JLF siga convidada.
 • A qualsevol acte que la Junta Local Fallera siga convidada.
 • A qualsevol acte que l’Ajuntament d’Alberic requirisca la seua assistència.
 1. Una volta finalitze el seu regnat, podrà ser requerida la seua presència per a algun acte puntual, i haurà de dur la Banda o la joia segons l’acte que siga.
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Formulari de cerca