IV CONCURS D'ESCAPARATISME AMBIENTACIÓ NADALENCA
15/12/2017
L'Ajuntament d'Alberic presenta el IV Concurs d'Escaparatisme Nadalenc, l'objecte del present concurs és la selecció del millor aparador en estes festes nadalenques. La Regidoria de Promoció Econòmica convoca als establiments comercials de la nostra població, per a incentivar i premiar els comerciants que amb el seu esforç recolzen la promoció i millora de la imatge del comerç amb una decoració especial dels seus aparadors i l’exterior del seu comerç, creant així un ambient agradable de compra durant estes dates, donant un al·licient afegit al comerç local. PARTICIPANTS.- Podran participar en el concurs tots els establiments comercials detallistes del municipi d'Alberic. INSCRIPCIONS.- La inscripció al concurs serà gratuïta, havent de realitzar-se per Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alberic. El termini d'inscripció serà fins al dilluns 18 de desembre del 2017. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases. JURAT.- El jurat estarà compost pels membres següents: o PRESIDENT: L'alcalde, o regidor en qui delegue. o SECRETARI: Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local. o VOCALS:  Representant Caixa Popular  Regidor de Comerç  Regina de la fira  Fallera Major d’Alberic     El comerç haurà de tindre preparat el seu aparador a partir del dia 19 de desembre a les 18:00 hores, a partir d'aquesta data, el jurat passarà pels establiments per a avaluar-los. S'establix com a requisit que els aparadors hauran de mantindre's fins al 6 de gener. Una vegada finalitzada la visita del jurat es penjara una única foto en el Facebook oficial de l'Ajuntament d'Alberic dels aparadors participants per a l'emissió del vot popular. SISTEMA DE VOTACIONS. - VOTACIÓ DEL PÚBLIC. El sistema de votacions popular consistirà en el fet que podran votar pel millor aparador totes aquelles persones majors de 18 anys que emeten el seu vot a través de les paperetes que disposaran els comerços participants i depositar-les en les urnes habilitades per a este concurs, les quals podran trobar-les en l'Ajuntament, biblioteca municipal i en la Caixa Popular des del dia 19 al 22 de desembre a les 12:00 hores. Perquè el vot siga correcte haurà d'aparéixer el nom complet, DNI i l'edat de la persona que emet el vot. No podran participar en sorteig els propietaris dels establiments participants en el concurs. Només es computarà un vot per persona.   VOTACIÓ DEL JURAT.- El jurat valorarà la innovació, originalitat i diferenciació en l'aparador. La combinació dels diversos elements decoratius amb els seus productes de venda. L'elaboració de la mateixa i la seua atracció visual. El còmput final de les votacions es realitzarà de la manera següent: 60% segons la valoració del jurat que visite in situ els aparadors participants i el 40% de la votació del públic que reben els aparadors participants en el concurs. PREMIS.- S'atorgaran sis premis i l'import dels mateixos es concedirà en targetes de la moneda local d'Alberic, canviables en qualsevol establiment adherit a este sistema de pagament. 1 premi 300 € 2 premi 250 € 3 premi 200 € 4 premi 150 € 5 premi 100 € 6 premi 50 € El Tercer premi serà atorgat per Caixa Popular. Podrà quedar-se desert algun dels premis si el jurat ho estima oportú. El premi especial del públic se sortejarà entre totes aquelles persones que depositen els seus vots en les urnes habilitades i consistirà en una targeta de la moneda local per un import de 100 €. Este premi serà atorgat per Ajuntament d’Alberic i podrà canviar-se en qualsevol establiment adherit a este sistema de pagament. JURAT.- La decidió del jurat serà inapel·lable. El dia del lliuraments de premis serà el dia 22 de desembre comunicant-se el resultat de la votació per telèfon als guanyadors. L'Ajuntament d'Alberic se reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les com a publicitat, promoció o per a posteriors campanyes. Qualsevol incidència no prevista en estes bases serà resolta per l'Ajuntament i si no n'hi ha pel Jurat.
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca