Ajudes per a Alumnes CF i Batxillerat 2018
14/08/2017

L’Ajuntament d’Alberic convoca ajudes per a estudiants de CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT per al curs 2017/2018.

Els/les beneficiaris/ies, alumnat empadronat en Alberic  matriculat, en Batxillerat o Cicles Formatius per a l'adquisició de  material educatiu (llibres, manuals, material escolar didàctic)  i/o amb el justificant del pagament de la matrícula (completa o fraccionada).

Per a sol·licitar esta ajuda s’ha de complimentar l’imprès que figura com a ANNEX 1 que es facilitarà en el mostrador de l’Ajuntament d’Alberic i/o esta pàgina web www.Alberic.es .

Les sol·licituds i la documentació corresponent és presentaran per Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alberic en el seu horari habitual, o en qualsevol de la forma que preveu l'article 16.4 de la llei 39/2015. 6.

La sol·licitud haurà d'anar signada per la persona sol·licitant, o per algun dels seus progenitors o tutors en el cas de ser menors d'edat, i s'haurà d'acompanyar la següent documentació:

• DNI de la persona sol·licitant per comprovar la seua identitat.

•Certificat o justificant de matrícula del curs i la titulació per la qual és demana l'ajuda.

•Acreditació del nombre de compte IBAN on ingressar l'ajuda.

Aquest compte IBAN on ingressar l'ajuda haurà de ser titular la persona sol·licitant.

•Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries municipal i amb la Seguretat Social.

Posteriorment l’import de l’Ajuda s’haurà de justificar en el termini de deu dies (10) hàbils des de l’endemà de la publicació definitiva de les ajudes (Annex 2).

OBERT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS DEL 5 D'OCTUBRE AL 6 DE NOVEMBRE

 

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulari de cerca